Miljöledarna Ciconia AB ger företag och organisationer hjälp till självhjälp. Vi tar, tillsammans med kunden, fram ett väl fungerande verktyg för att styra kvalitets- och miljöarbetet. De åtgärder som genomförs följs upp och analyseras. På detta vis anpassas arbetet efter de resultat som uppnås. Styrningen av verksamhets- systemet förbättras därmed ständigt och förblir det skarpslipade verktyg det är avsett att vara.
Det gäller framför allt att engagera och ta tillvara den kompetens som redan finns inom organisationen. Ett av de verktyg som används i detta arbete är naturligtvis utbildning. Utöver detta erbjuder Miljöledarna Ciconia AB en rad produkter och tjänster:
Miljö- och kvalitetsledning
Miljöledarna Ciconia AB, Fagerstrand 62, 165 71 Hässelby, Org.nr. 556616-5766
Bg 5308-2764, info@ciconia.se
Utveckling av ledningssystem, Utbildning, affärsdriven miljöutveckling, revisioner, miljöredovisning m.m.