Johan Ekelund är agronom med inriktning naturresurs- och miljöekonomi. Johan har förutom mångårig erfarenhet som konsult, även arbetat med företagsledning och försäljning. Som konsult på Miljöledarna Ciconia har Johan infört integrerade lednings- system inom kvalitet och miljö på såväl små som stora företag. Johan är en uppskattad utbildare och leder gärna utbildningar i miljökunskap, internrevision och verksamhets- ledning. Johan arbetar idag framförallt med ledningssystem, utbildning, revisioner och miljöredovisning.
Vi på Miljöledarna Ciconia
Miljöledarna Ciconia AB, Fagerstrand 62, 165 71 Hässelby, Org.nr. 556616-5766
Bg 5308-2764, info@ciconia.se
Göran Granemark
Göran Granemark är agronom med miljöinriktning vilket han har kompletterat med studier i ledarskap och marknadsföring. Göran har gedigen kunskap inom lantbruks- sektorn. Som konsult har Göran använt delar av sin erfarenhet till att utveckla användarvänliga och interaktiva verksamhetsledningssystem som uppskattats av Sveriges bönder och en mängd andra småföretagare från olika branscher. Förutom stor vana att implementera ledningssystem, arbetar Göran som revisionsledare inom kvalitets-, arbetsmiljö- och miljöledningssystem.