Post och besöksadress:
Miljöledarna Ciconia AB
Fagerstrand 62
165 71 Hässelby
e-post: info@ciconia.se
Miljöledarna Ciconia
Miljöledarna Ciconia AB, Fagerstrand 62, 165 71 Hässelby, Org.nr. 556616-5766
Bg 5308-2764, info@ciconia.se
Våra konsulter:
Johan Ekelund
tel. 070-662 03 50
Göran Granemark
tel. 070-654 18 29