Post och besöksadress:
Miljöledarna Ciconia AB
Kungsholmstorg 16
112 21 Stockholm
Telefon: 08-594 770 30
e-post: info@ciconia.se
Miljöledarna Ciconia
Miljöledarna Ciconia AB, Kungsholmstorg 16, 112 21 Stockholm, Tel. 08-594 770 30, Org.nr. 556616-5766, Bg 5308-2764, info@ciconia.se
Våra konsulter:
Johan Ekelund, tel. 08-594 770 33, mob. 070-662 03 50
Göran Granemark, tel. 08-594 770 32, mob. 070-654 18 25