Miljöledarna Ciconia AB skapar förutsättningar för en hållbar verksamhetsutveckling genom att skräddarsy lösningar för att utveckla kundens kvalitets- och miljöarbete. I nästa steg drivs arbetet vidare av kunden.
Miljöledarna Ciconia AB arbetar med såväl stora som små organisationer. Våra kunder finner man bland annat inom följande branscher:
livsmedelsindustri, byggföretag, landsting, lant- och skogsbruk, transportföretag, branchorganisationer, tjänsteföretag, industriföretag, föreningsverksamhet, fastighetsbolag, hotell- och konferensanläggningar.
Våra kunder
Miljöledarna Ciconia AB, Kungsholmstorg 16, 112 21 Stockholm, Tel. 08-594 770 30, Org.nr. 556616-5766, Bg 5308-2764, info@ciconia.se